اقامت ترکیه عبارتی است که ذهن بسیاری از ایرانیان به خود مشغول کرده است اما چرا خیلی ها به دنبال اقامت ترکیه هستند ؟ در این مطلب قصد داریم به طور کامل راجع به موضوعات زیر صحبت کنیم :